Voorwaarden

Bij Peerby willen het huren en verhuren tussen buren leuk en praktisch maken. Wij vinden het belangrijk om zowel huurders als verhuurder zekerheid bieden. Zonder jullie goodwill is er geen Peerby Go, en ook al doet iedereen uiterst voorzichtig met de spullen van de buren, een ongelukje zit in een klein hoekje en is dus nooit uit te sluiten. Omdat het gaat om kostbare producten, geldt er bij elke bestelling een schade-clausule. Bij het aangaan van de huur (hier is sprake van zodra je een huurbevestiging hebt ontvangen) gaat de huurder automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is!

1. Schade-clausule

Als huurder ben je verantwoordelijk voor het product vanaf het begin tot het einde van de huurperiode, zoals op de huurbevestiging van Peerby Go is aangegeven. In geval van beschadiging, verlies en diefstal van het product bij abnormaal gebruik is de huurder aansprakelijk.

Onder abnormaal gebruik wordt verstaan o.a.:

 • producten niet volgens handleiding gebruiken;
 • producten gebruiken voor iets anders dan waar het voor bedoeld is;
 • producten onder extreme voorwaarden gebruiken (onweer, onderwater, etc.);
 • producten onbeheerd achterlaten (op straat, niet op slot, etc.);
 • producten door derden laten gebruiken.

2. Bij diefstal of verlies

In geval van diefstal of verlies zullen de kosten van een vervangend product 100% worden doorberekend aan de huurder.

3. Bij beschadiging

Peerby bepaalt hoe groot de schade is.

 • Bij schade waardoor het product zijn functie onherstelbaar verliest zullen de kosten van een vervangend product 100% worden door berekend aan de huurder.
 • Wanneer het product hersteld kan worden, betaalt Peerby aan de verhuurder de kosten om het te laten herstellen. Dit is maximaal het verschil tussen de waarde direct voor en de waarde direct na de schade. Wij geven eerst toestemming om te herstellen.
3.1 Hoe bepalen we de kosten voor een vervangend product?
 • Als het product nog geen jaar oud was op het moment van de schade, dan hanteren we de nieuwwaarde minus de waarde van de resten.
 • Als het product ouder was dan een jaar op het moment van de schade, dan hanteren we de dagwaarde minus de waarde van de restanten. De dagwaarde stellen we vast door markplaats.nl te raadplegen. Als dit geen resultaat oplevert vergoeden we een redelijke dagwaarde in overleg met de verhuurder.
3.2. Melding van schade bij ontvangst product

We raden huurders aan om direct bij ontvangst van het product schade en/of mankementen aan ons door te geven via het schadeformulier dat per SMS wordt gestuurd. Zonder deze melding gaan we ervan uit dat het product onbeschadigd is. De verhuurder heeft 3 uur na het einde van de huur de mogelijkheid om schade aan het product te melden bij Peerby. Als de verhuurder schade meldt die door de huurder nog niet is gemeld, dan gaan wij ervan uit dat dit tijdens de huur is gebeurd.

Is er iets nog steeds onduidelijk voor je? Laat het ons weten. Je kunt ons bereiken op 0208932329

4. Het huren van kostuums (o.a. Sinterklaas- en Pietenpakken)

Er geldt een speciale schade-clausule voor het huren van kostuums zoals Sinterklaas- en Pietenpakken. Deze kostuums zijn erg kostbaar en we willen op deze manier zowel huurders als verhuurders zekerheid bieden. De schade-clausule is als volgt:

 • Bij schade aan een luxe kostuum (Sinterklaaspak) geldt een boete van €150, bij schade aan een algemeen kostuum (Pietenpak) geldt een boete van €75.
 • In het geval van vlekken of vergelijkbare schade aan een kostuum zal Peerby de kosten van schoonmaken doorberekenen aan de huurder, met een minimum van €25.

Is er iets nog steeds onduidelijk voor je? Laat het ons weten. Je kunt ons bereiken op 0208932329

Happy sharing!